NHẬN KINH SÁCH MIỄN PHÍ

Quý đạo hữu để lại thông tin và địa chỉ. Chúng tôi sẽ gửi trọn bộ kinh sách đến cho bạn, hoàn toàn miễn phí.

Kinh sách của hòa thượng
 • Như Huyễn Thiền Sư thi tập
 • Ngón Tay Chỉ Trăng (Trọn bộ 11 tập)
 • Những Chiếc Lá Trong Tay
 • Hồi ức nhớ ơn thầy
 • Nhập Phật Tri Kiến
Kinh sách hòa thượng biên dịch và trực chỉ
 • Chứng Đạo Ca
 • Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
 • Duy Ma Cật Sở thuyết kinh
 • Thủ Lăng Nghiêm tuyển trạch tân tu
 • Như Lai Viên Giác
 • Duy Thức Học yếu luận
 • Pháp Hoa Kinh (Trọng bộ 2 tập)
 • Đại Bát Niết Bàn Kinh (Trọn bộ 2 tập)